Trondheim kommune svarer på to innlegg som spør på hvorfor lønnen til de frivillige i prosjektet Sterk og stødig er fjernet. Foto: Privat

Honoraret ble ikke tatt bort på grunn av innsparinger