Trondheims nei til å delta i Ungdata ble heldigvis omgjort.