Et tilsyn i desember viste at Tonstad skole i Trondheim har alvorlige problemer, blant annet med vold og trusler. Det kan politikerne gjøre noe med.

Arbeidstilsynet fant en rekke problemer da de var på tilsyn på Tonstad skole. Vold og trusler og flere brudd på arbeidsmiljøloven er noen stikkord. Skolen sliter med utagerende elever. Lærere og andre ansatte har heller ikke gjennomført øvelser i hvordan de skal håndtere vold og trusler.

Likevel har nok rektor Jannike Strugstad rett når hun sier at mange andre skoler sliter med noe av det samme som Tonstad og at det finnes sårbare enkeltelever på alle skoler og til alle tider.

Vi bør også ha i bakhodet at jevnlige medieoppslag om problemer i skolen kan gi et skjevt bilde av helheten. Store spørreundersøkelser viste lenge at utviklingen gikk i en positiv retning i skolen. Flere trivdes, og det var mindre uro. I det siste har vi likevel sett flere tegn på at utviklingen igjen går feil vei.

Tonstad skole er et eksempel på det. Uroen har flere årsaker, men ør nok sprengt kapasitet situasjonen verre. Bibliotek og spesialrom på Tonstad er ofret for å gi plass til teoretisk undervisning. Elever som har vanskelig for å tilpasse seg en stillesittende skolehverdag, blir antakelig enda mer urolige når de ikke får utfolde seg i praktiske fag.

Vold og truende oppførsel i skolen er et stort og sammensatt problem, og en rekke tiltak er nødvendig for å gjøre noe med det. Én sak er likevel grunnleggende. Elever og ansatte må ha gode lokaler å oppholde seg i. Skolene trenger klasserom som gjør flere typer undervisning mulig.

Når Tonstad og andre skoler har så dårlig plass at de må bruke sløydsalene til for eksempel matematikk- og norskundervisning, harmonerer det dårlig med et bredt, politisk ønske om å styrke de praktiske fagene.

I valgkampen uttrykte Kent Ranum (H) stor bekymring for forholdene på Tonstad. «Vi i Høyre har sett dere og hørt dere,» skrev han til elever, ansatte og foreldre i fjor sommer. Han lovet en avklaring om ny skolestruktur innen hundre dager etter valget. Det løftet har han allerede brutt. Fristen gikk ut 20. desember. Nå må skolebarna på Tiller få et svar.