Det trengs en skikkelig opprydding både på norsk og svensk side av Nobelprisen.