Vi kommentatorer tillater oss ofte å harselere, ironisere, gjøre narr av fenomener vi anser som tåpelige. Men det er romjul. Trondheim og Trøndelag er fredelig. Derfor blir denne spalten snillere enn vanlig.