I dag for 75 år siden ble om lag 1000 norske lærere og lektorer arrestert og sendt på tvangsarbeid til Kirkenes.