foto
Farlig: Totalt mørklagte syklister er en fare for seg selv og andre. En undersøkelse for noen år siden viste at sørtrønderne var dårligst i landet på refleksbruk. Foto: Glen Musk, Adresseavisen

Skal vi berge livet, må vi vise oss fram