Det er på tide å slå hardt ned på arbeidslivskriminalitet.