foto
«Sett fra Elvegata», står det om denne skissen i saksdokumentene. Foto: TAG ARKITEKTER/YME ARKITEKTER AS

Blokkfortetting på Dyrborg