foto
Det er ingen tvil om at barn og unge har blitt spesielt hardt ramma av stengte anlegg og av fritidstilbud som settes på pause, skriver Julie I. Hole. Bildet er fra en turnering for barn mellom 6 og 10 år i Munkvollhallen i fjor. Foto: Håvard Jensen (arkiv)

Nå er det barn og unges tur