Ingeborg Aas (1876-1958) var lege, politiker og sanitetskvinne, og bodde og arbeidet i Trondhjem hele sitt yrkesaktive liv.

Ugresset til Ingeborg Aas