foto
Jeg hørte nylig noen snakke om «å angste», som et verb. Det er kanskje et symptom for tiden vi lever i. Psykologen Ole Jacob Madsen har skrevet om Den terapeutiske kultur, og man kan stille seg noen spørsmål om psykologien har beveget seg vel mye utenfor sine tradisjonelle rammer, skriver fredagsspaltist Kari Løvendahl Mogstad. Foto: shutterstock

Flere snakker om «å angste». Sier det noe om tiden vi lever i?