Alle NTNU-studentene skal ha tilbud om fysiske undervisningstilbud på campus til høsten. Det er viktig, ikke bare for studentbyen Trondheim, men også for læring og trivsel blant studentene.