foto
Ola Mæle (t.v) og sønnen Harald Mæle. Fra henholdsvis 1926-kullet og siste kull ved landsgymnaset på Follo, som nå er rivingstruet. Foto: PRIVAT

Ei lita familiekrønike