foto
Trondheim 3. september 2021 Nytt veistystem i krysset Tempeveien - Sluppenveien med nye og gamle rundkjøringer ved Nydalstunnelen. Foto: Morten Antonsen

Ikke vent med å bygge på Sluppen