I forrige uke hadde Thora Storm vgs besøk av olje- og energiminister Terje Aasland. At statsråden gjennomfører skolebesøk, er et prisverdig initiativ. Gjennom at elever på Science-linja presenterte noen av sine prosjekter, fikk han en innføring i skolens spesielle satsing på realfag generelt og teknologi- og forskningslære spesielt. Det var svært hyggelig og inspirerende for skolen og science-elevene at han så tydelig uttrykte at bygging av realfaglig kompetanse gjennom denne typen spesialtilbud er akkurat det landet trenger for å motivere ungdom til å ta høyere utdanning innen teknologi. Siden energibehovet i Norge vil øke enormt de neste 10-20 årene samtidig som klimamålene skal oppnås, er det spesielt viktig med teknologisk kompetanse innen energisektoren, og da særlig på fornybar energi.

I forbindelse med den avsluttende runden med spørsmål fra salen gir imidlertid Aasland et skuffende svar. Da en av elevene spurte hvor langt regjeringa har kommet når det gjelder å vurdere hvorvidt atomkraft er noe Norge bør satse på i framtida svarte han, svært bestemt, at atomkraft er kontroversielt og ikke noe vi ønsker å beskjeftige oss med i Norge; dette er noe de holder på med enkelte steder i «utlandet». Faktisk er vi i ferd med å avvikle det lille vi har hatt av forskningsaktivitet på dette feltet.

Jeg er svært forundret over politikernes passive holdning til moderne atomkraft. Dersom den intense forskninga som mange land driver på dette feltet fører fram, kan det faktisk bli den endelige løsninga på framtidas energibehov. Som NTNU-professor Jan Emblemsvåg viser til i Adressa, vil framtidas atomkraftverk benytte ny teknologi der miljøutfordringene vil være mye lettere å hanskes med enn det som er tilfelle for gammeldagse kraftverk.

I Norge satser vi midlertid på å dekke inn det aller meste av det økte energibehovet med lite effektive, svært arealkrevende og forurensende vindkraftverk. Mange vil mene at dette framstår som svært lite framtidsrettet; en vindturbin har tross alt begrenset levetid (20-30 år). Sett i dette perspektivet bør vindkraft være vel så kontroversielt som atomkraft.

Professor Emblemsvåg har sannsynligvis rett når han hevder at dersom fossil energi skal fases helt ut er verden uansett nødt til å ta i bruk atomkraft. Her burde teknologi- og energinasjonen Norge vært forskningsmessig i front. I stedet havner vi i bakleksa, mens svært mye uberørt natur blir ødelagt av vindturbiner både til lands og til vanns. Det er trist.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Vil du vite mer om hvordan du skriver for Midtnorsk debatt? Les mer her!