I jordskjelvområdene i Tyrkia og Syria arbeider hjelpemannskaper mot klokka og kulda.

Natt til mandag ble Tyrkia rammet av det kraftigste jordskjelvet siden 1939. Etterskjelvene har også vært dramatisk store. Til nå har over 5000 mennesker mistet livet i katastrofen. Jordskjelvene, som også har rammet Syria, kommer på toppen av en humanitær krise Europa har snudd ryggen til.

Bildene fra katastrofeområdet er hjerteskjærende. Mødre og fedre graver i ruinene etter sine barn. Noen med enkle redskaper, noen med bare hendene. I Norge venter mange i frykt på beskjed om hva som har skjedd med slektninger og nær familie. Ahmet Karais fra Trondheim forteller i Adresseavisen mandag om den nervepirrende timen før han fikk kontakt med familien i en av de rammede byene. Senere samme dag fikk han beskjed om at slektninger hadde mistet livet. Flere er savnet.

Hjelpemannskaper arbeider både mot klokka og kulda. Flyktninghjelpens generalsekretær Jan Egeland sier til NTB at tyrkerne er flinke på å koordinere hjelp til jordskjelvofre. Han er mer bekymret over nødhjelpen til syrisk side av katastrofeområdet. Infrastrukturen og sykehustilbudet er allerede hardt rammet av årevis med krig. Hjelpearbeidet i Syria har vært underfinansiert lenge. I skyggen av andre kriser og kriger har giverland redusert sine bidrag. Millioner av krigsflyktninger bor tett stuet sammen i grenseområdet hvor jordskjelvet har rasert hele byer. Det er fremdeles uklart på hvilken måte nødhjelp vil kunne fraktes inn.

Det er viktig at hjelpearbeidet i Syria ikke blir vanskeligere enn det allerede er. Det praktiske må vinne over politiske hinder og storpolitikk. Verdenssamfunnet og Norge må trå til med alt vi har av katastrofehjelp. Vi må bidra til at den koordineres effektivt og raskt. I en pressemelding mandag sier utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) at Utenriksdepartementet ønsker en bedre oversikt over hva Tyrkia og Syria trenger nå. Personell kan sendes fra Norge innen 24 timer. For mange kommer hjelpen uansett for sent. Straks kommer skrikene fra ruinene å stilne. Dødstallene stiger i skrivende stund. Det er ingen tid å miste. Nødhjelpen kan ikke komme raskt nok.