foto
Sykkelfelt i Sandgata. Biltrafikk og syklister på ettermiddagen gjennom bygatene. Foto: Håvard Jensen

Bilister og syklister hånd i hånd