Når politiet får mistanke om at personer bruker narkotika, har det i mange år vært vanlig praksis at de kan ransake dem og undersøke mobiltelefonene deres. Vi må få klarhet i om de faktisk har anledning til det.