Mange av de sentrale Ap-toppene i Trøndelag og Trondheim sier farvel til politikken.