Jorunn Lervik minner oss på at smarttelefonen ikke må ta fokus vekk fra minstemann

Språkutviklingen hos barn starter allerede fra fødselen. Det tar ikke mange dager etter at barnet er født, før barnet fester blikket til sine nære omsorgspersoner, og begynner å smile, gjøre grimaser og lage lyder.

Dette er en svært viktig relasjon mellom foreldre og spedbarn, som er helt avgjørende for barnets psykiske og fysiske utvikling.

Denne kunnskapen må alle foreldre ha. Tilknytningens tidlige grunnlag starter ved fødsel og konsolideres gradvis fra 6–9 md. alder og frem til barnet er tre år.

Les også: «Ja, jeg ville valgt den samme utdannelsen om jeg fikk velge på nytt»

Avhengig av omsorgspersoner

Når barn er helt små, er de totalt avhengig av sine nærmeste omsorgspersoner og at de er «gode nok». Dette betyr at viktigheten av å «være til stede» i det øyeblikket det lille barnet tilkaller seg oppmerksomhet, ikke må overses.

Med dagens mobilbruk er det all god grunn til å reflektere over nettopp dette. Det å ha oppmerksomheten på to steder samtidig er det få av oss som greier.

En av måtene det lille barnet tiltrekker seg oppmerksomhet på hos sin mor eller far er ved smil, og det å lage lyder.

Samspill

Gjennom dette forventer det lille barnet – også spedbarnet positiv oppmerksomhet tilbake. Dette handler om relasjoner og samspill. Dersom mor eller far er mer opptatt av hva som skjer på sosiale medier på sin mobiltelefon enn barnet, kan dette dessverre på sikt få uheldige konsekvenser.

Nasjonalt folkehelseinstitutt har nylig laget en fin brosjyre som kan lastes ned til foreldre om barnets sosiale utvikling de tre første leveårene.

Glad i debatt? Da er du kanskje interessert i mer debatt? Tenk litt over det: Er du snill fordi du forventer noe tilbake?