Politimesteren i Trøndelag vil likevel beholde Selbu, Åfjord og Midtre Gauldal som tjenestesteder.