NRK bidrar til mediemangfold og oppfyller i stor grad målsettingene ved å ha en lisensfinansiert allmennkringkaster i Norge.