Veksten i årets statsbudsjett er mer moderat enn fjorårets, men Norge er fremdeles for avhengig av Oljefondet.