Aktivitetsplikt for unge sosialhjelpsmottakere virker. Heldigvis har vi fortsatt noen som tenker nye tanker når gamle problem skal løses.