Aleppo er vår tids Guernica, bare hundre ganger verre. Vekten av skyld kommer til å ligge på oss alle. Men bør venstresiden bære tyngre enn andre?