Boligmarkedet er sykt. Jeg føler meg ikke så bra jeg heller.