I dag må Fremskrittspartiets tapte bompengeslag kompenseres. Bare full fart på veibyggingen er godt nok.