Verden rykker stadig nærmere oss – på godt og på vondt. Hendelser langt borte får raskere og større konsekvenser for Norge.