Trygdedebatten synes i økende grad å bygge på myter. Den har fått en økonomisk slagside. Trygden er en utgift, og dermed et onde.