Samejubileet:

Vet du hva e-post heter på sørsamisk?

I februar skal samefolket feires i Trondheim. Her er noen ord som brukes av samene i Midt-Norge.

Saken oppdateres.

Når feiringen Tråante 2017 går av stabelen i Trondheim i februar, feires det at det er 100 år siden samenes første landsmøte i  Trondheim i 1917. Men visste du at samisk ikke er bare ett språk?

I Midt-Norge holder sør-samene til. Hvor mange de er, er umulig å si. Hvor lenge de har vært her er også usikkert. Men sikkert er det at de har sitt eget språk; sørsamisk.

Fornorskingspolitikken har særlig rammet sørsamene hardt, blant annet på grunn av spredt bosetning. Sørsamisk er et truet språk.


I dag gjøres et tappert forsøk på å bevare det sørsamiske språket, slik at det igjen kan bli en del av folks hverdag. Sørsamisk er et finsk-ugrisk språk i den uralske språkfamilien. Det blir snakket av i overkant av 300 personer, i Østerdalen, Trøndelag og Nordland, og tilsvarende antall i tilgrensede områder i Sverige. Språket har også hatt en viss utbredelse på Nordmøre og omkring Dovre.


Sørsamisk er svært ulikt nordsamisk, og en kan sammenligne forholdet mellom de to språkene med norsk og nederlandsk. Språket er sterkt knyttet til naturen, og tallrike ord og begreper beskriver reindriftsnæringen. Selv om det er et skriftspråk, er det bare gitt ut noen få bøker. De første lærebøkene for grunnskolen på sørsamisk kom ut så sent som i siste halvdel av 1980-årene.


Den 1. januar 2008 ble Snåsa kommune, som den første i det sørsamiske området, innlemmet i forvaltningsområdet for samisk språk. Dette innebærer at informasjon til innbyggerne skal legges fram både på norsk og på sørsamisk. Innlemmelsen blir sett på som et viktig tiltak for å styrke sørsamisk språk i hele det sørsamiske området.

Noen ord på sørsamisk:

snø - lopme
gutt - baahtje / pååjhke
jente - nietje
ski - treavka
same - saemie
vinter - daelvie
elsker/elskerinne - iehtsiedæjja
rype - rieksege
gamme, hus, telt - gåetie
fjellrev - svaale
e-mail - elektronigke-påaste, meile
fjelldal - durrie
elv - johke
tamrein - bovtse, krievve
villrein - gedtie
rein som går for seg selv - alloe
rein som går sin egen vei - gaejvie

Dette er en oppdatert versjon av en artikkel som første gang ble publisert i Adresseavisen i februar 2009.

På forsiden nå