Meraker Brug vant ankesaken i Frostating

De åtte grunneierne som gikk til sak mot Meraker Brug og gjorde krav på den rundt 350 mål store eiendommen, har tapt ankesaken i Frostating lagmannsrett.

Tapte: De åtte grunneierne vant ikke frem under ankesaken. Her to av dem; Tore Øien (t.v.), Bjørn Strid og deres advokat Bjørn Hovstad. 

Saken oppdateres.

Lagmannsretten er enstemmig kommet frem til at anken ikke kan føre frem.

Avgjørelsen i jordskifteretten blir stående. Saksøkerne må betale sakens omkostninger på 156 500 kroner for jordskifteretten og lagmannsretten.

LES OGSÅ: I snart to år har Meråker ventet på en avgjørelse

Etter en gjennomgang og vurdering av historikken til gnr. 49 bnr. 1 finner lagmannsretten det utvilsomt at AS Meraker Brug må anses som rette eier av grunnen, også på den del av eiendommen det har vært reist tvil rundt. Saken kan føres helt tilbake til reformasjonen. Eiendommen har tidligere gått under navnene Merakergodset og Meraker allmenning.

Har ingen bruksrett

De åtte grunneierne som gikk til sak mot Meraker Brug, har følgelig ingen bruksrett på denne eiendommen.

LES OGSÅ: - Håper dommeren forsto poenget vårt

Begrunnelsen for dommen er den samme i lagmannsretten som i jordskifteretten i februar. Også da fikk Meraker Brug medhold for sitt syn.

Advokat Bjørn Hovstad som er prosessfullmektig for grunneierne, sier han ikke har rukket å diskutere med de åtte om en eventuell anke til Høyesterett.

Grunneierne tapte da tvisten ble behandlet i Sør-Trøndelag jordskifterett i februar. Grunneierne hevdet at Meraker Brug ikke kan legge fram noe skjøte eller matrikkel som viser at de eier den eiendommen det strides om. Det kom imidlertid jordskifteretten til og ga AS Meraker Brug medhold. Grunneierne anket avgjørelsen, men den ble onsdag altså forkastet av Frostating.

LES OGSÅ: Måtte flytte jordretts-saken

Vant frem

Daglig leder Per Hembre i Meraker Brug sier han er veldig godt fornøyd med resultatet etter som deres anførsler ble tatt til følge. Hembre fremholdt i mars 2014 da Meraker Brug ble stevnet at det ikke var noen sak. Også Meraker Brugs prosessfullmektig, advokat Ola Oldren, er fornøyd med resultatet og håper det ikke blir en tredje rettsrunde. Partene har én måneds ankefrist.

Meraker Brug står som hjemmelshaver og eier av den omtvistede eiendommen i Meråker kommune. Det totale arealet er på om lag 726 000 mål. De åtte grunneierne er eiere av eiendommer som tidligere var leilendingsbruk under Merakergodset. Leilendingsbrukene ble fradelt og solgt som selveiende bruk på begynnelsen av forrige århundre.

LES OGSÅ: Håper på endelig avklaring om «Merakergodset»

Tvisten gjelder ikke spørsmålet om eiendomsretten til selve eiendommen gnr. 49 bnr. 1, men til grunnen på deler av eiendommen, det vil si med unntak for de deler som ble kjøpt fra allmenningen og parseller kjøpt fra andre gårdsnummer og som er blitt sammenføyd med den nevnte eiendommen.

Uttak av trevirke

De åtte grunneierne påstår at Meraker Brug ikke er eier av grunnen i det omtvistede området, men kun har en matrikulert rett til uttak av trevirke, mens grunnen ligger i et sameie mellom gnr. 1 – 44 i Meråker kommune. Arealet er altså på om lag 350 mål.

LES OGSÅ: - Full stans i rypejakta 1. oktober

Meraker Brug eier 1,3 millioner mål i Meråker, Stjørdal og Malvik, og av dette 1,1 millioner mål i Meråker. Det tilsvarer 88 prosent av arealet i Meråker kommune. Selskapet eies av Astrup Fernley AS med 50,62 prosent, Kulrud Skog AS har 26,46 prosent og Stiftelsen Thomas Fearnley, Heddy og Nils Astrup har 17,06 prosent, mens øvrige aksjonærer eier 5,85 prosent av aksjene.

Meraker Brug hadde i i fjor 29,9 millioner kroner i inntekter og et resultat før skatt på 11,7 millioner. Selskapet har 15 ansatte.

På forsiden nå