Akademikerne og staten enige i lønnsoppgjøret

Akademikerne stat er enig med Kommunal- og moderniseringsdepartementet i lønnsoppgjøret. Årets oppgjør er i tråd med rammene i frontfaget.

- Vi er svært tilfreds med årets lønnsoppgjør i staten, sier Anders Kvam, leder i Akademikerne stat.  Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Saken oppdateres.

LO stat, YS Stat og Unio stat var fremdeles i forhandlinger ved 22.30-tiden lørdag kveld. Fristen for å bli enige utløper ved midnatt, men forhandlingene kommer trolig til å gå på overtid. Partene møtes igjen klokken 23.30, opplyser kommunikasjonssjef Signy Svendsen i Unio til NTB.

Tidligere lørdag kveld ble Akademikerne Stat enige med departementet om en løsning i hovedtariffoppgjøret. Partene er enige om at det skal føres lokale forhandlinger ute i virksomhetene innenfor en ramme på 2,3 prosent med virkningstidspunkt 1. juli. De er også enige om at det gis et generelt tillegg til alle arbeidstakere på 0,5 prosent per 1. mai.

– Svært tilfreds

– Vi er svært tilfreds med årets lønnsoppgjør i staten. Hovedtariffavtalen er modernisert og lønnsdannelsen flyttes ut til den enkelte virksomhet. Det vil øke produktiviteten og gi bedre velferdstjenester til befolkningen, sier Anders Kvam, leder i Akademikerne stat.

Også kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) er fornøyd med avtalen med Akademikerne som innebærer at rammen holdes innenfor 2,4 prosent..

– Staten er godt fornøyd med en avtale med Akademikerne som innebærer fornyelse av hovedtariffavtalen. Avtalen gir arbeidsgivere og tillitsvalgte i de enkelte virksomhetene større frihet og mer handlingsrom til å fordele lønnsmidlene, slik at de kan rekruttere og beholde kompetente medarbeidere, sier statsråden.

Viktig skritt

– Vi har over lang tid samarbeidet med alle hovedsammenslutningene om å få til en modernisering av hovedtariffavtalen. Gjennom avtalen med Akademikerne har vi kommet et viktig skritt videre med å fornye og forbedre offentlig sektor, sier Sanner

Lønnsoppgjøret i staten og i kommunesektoren startet 12. april. Partene i kommunesektoren kom fram til en forhandlingsløsning natt til lørdag. I frontfagene, som ble ferdig med sitt oppgjør 3. april, ble resultatet et nulloppgjør med en lønnsvekst på 2,4 prosent, omtrent tilsvarende prisveksten.

På forsiden nå