Tollvesenet aksjonerte etter tips fra svenske tollere

Da tollvesenet stoppet polakken i Soknedal (25) fant de over 4000 liter øl og nær 700 liter sprit i varerommet på bilen han kjørte. Tirsdag ble han varetektsfengslet i fire uker.

Lasten: Innholdet i varebilen som Tollvesenet stoppet mandag, ble losset på deres lager i Trondheim. Her er den beslaglagte alkoholen samt skiltene på bilen samlet på samme bilde. 

Saken oppdateres.

Det var klokken 9.15 mandag at 25-åringen passerte over grensa ved Drevsjø i Hedmark med en Volkswagen LT varebil.

Ca. to timer senere aksjonerte to tollpatruljer fra Trondheim og fikk stoppet bilen i Midtre Gauldal. Bakgrunnen var et tips fra svenske tollmyndigheter om at bilen hadde passert riksgrensa med falske norske skilter.

LES OGSÅ: Tollerne ble mistenksomme da bilen kom kjørende

Hentet av politiet

- Bilen ble stoppet i Soknedal etter at vi hadde fått opplysninger om grensepasseringen. Han var på vei til Trondheim, sier Rune Wulvik, tolloverinspektør ved grensekontrollen i Tollregion Midt-Norge.

I bilen fant tollerne 4 284 liter øl og 682 liter brennevin, opplyser Wulvik.

- Hele varerommet på bilen var fylt, sier han.

Etter at tollerne hadde stoppet den polske sjåføren, ble han hentet av en patrulje fra Støren lensmannskontor. Mannen var alene i varebilen da han ble stoppet.

LES OGSÅ: Tysk smugler bråsnudde da han så Tollvesenet

LES OGSÅ: Pillene Tollvesenet beslagla på Værnes hadde noe uvanlig innhold

543 000 kroner i avgifter

Kjøretøyet ble fraktet til Trondheim og lasten ble losset på Tollvesenets lager. Tollbeslaget er beregnet til å utgjøre 543 000 kroner i avgifter, opplyser Wulvik.

Stoppet i Trøndelag: I denne varebilen, som polakken førte, fant tollerne 4 284 liter øl og 682 liter brennevin. Tirsdag fremstilles han for fengsling siktet for smugling. 

- Vi har mistanke om at fjæringssystemet på bilen er forsterket, i tillegg til at han kjørte med falske norske skilter - tilsvarende en lik bil i Norge, sier han.

Mener saken virker å være organisert

Tirsdag ble polakken fremstilt for fengsling i Sør-Trøndelag tingrett. Han er siktet for grov overtredelse av tolloven samt dokumentfalsk i forbindelse med kjøringen med falske kjennemerker på bilen.

Politiadvokat Monica Grøtte Estenstad ved Trøndelag politidistrikt begjærte 25-åringen varetektsfengslet i fire uker. Hun begrunnet dette med at det foreligger bevisforspillelse- og unndragelsesfare, noe retten fulgte.

Ifølge fengslingskjennelsen har dommeren vektlagt at siktede har erkjent skyld. Det går også frem av rettsdokumentet at mannen tidligere er utvist fra Norge i forbindelse med en tidligere tollovertredelse.

Polakken har ikke villet opplyse hvem som var hans oppdragsgiver, leverandør eller hvem som skulle være mottaker av av den innsmuglede alkoholen, ifølge kjennelsen.

En uke av varetektsperioden må 25-åringen tilbringe i fullstendig isolasjon, etter begjæring fra påtalemyndigheten. Retten mener at det er viktig at polakken ikke gis anledning til å kommunisere med eventuelt andre involverte. I begrunnelsen skriver retten følgende:

«Det vises særlig til sakens preg av å være organisert, med siktedes rolle som transportør. Det er av stor betydning å få avdekket nettverket omkring den siktedes handling», heter det i kjennelsen.

Siktede samtykket til fengslingen og vedtok kjennelsen.

På forsiden nå