Oppdal nekter tilreisende å overnatte

Alle oppdalinger som reiser utenbys blir satt i karantene. Og skal du på hytta? Da får du ikke overnatte.

Alle som reiser ut av Oppdal blir satt i karantene. Det opplyser kommunen.   Foto: Christine Schefte

Saken oppdateres.

Det opplyser kommunen i en pressemelding fredag ettermiddag.

- Vi har oppfordret personer som har hytter i kommunen å ikke overnatte i ett par uker nå. I dag har vi fattet et vedtak med bakgrunn i smittevernloven, sier ordfører i Oppdal Geir Arild Espnes til Adresseavisen.

Det betyr at kommunen fra og med lørdag forbyr overnatting, for å hindre koronasmitte. I tillegg blir det innført karantene for alle oppdalinger som reiser utenfor bygda.

LES OGSÅ: Stenger hotell i Trøndelag på grunn av koronaviruset


Tips oss! Har du bilder, video eller opplysninger?

Telefon: 464 07 200 webred@adresseavisen.no


Strengere enn nasjonalt

Han påpeker at dette er en litt strengere restriksjon enn det myndighetene har pålagt kommunen, men gjør det for å unngå ytterligere spredning av koronaviruset.

- Vi har et helsevesen som er tilpasset innbyggerne som bor i kommunen. Med flere tusen hytter, vil vi ikke ha mulighet til å hjelpe alle hvis mange blir syke, fortsette Espnes.

Noen har foreslått å stenge hele kommunen, men Espnes mener det er nok å hindre folk i å bruke hytta.

- Vi mener det ikke er forsvarlig at man kan dra på hytta når en i familien er syk, selv om myndighetene mener dette. Det er ulikt hvordan koronaviruset sprer seg, og det er en utrolig smittsom sykdom, sier Espnes.

LES OGSÅ: Flere nye tilfeller av koronaviruset i Trøndelag

- En ny fase

- Helsedirektoratet vurderte i forrige uke at spredningen har gått over i en ny fase hvor en ikke har klart å identifisere smittekjeden for alle som blir syke. Dette innebærer at alle nye smittetilfeller ikke lenger kan spores tilbake til utlandet. Som angitt tidligere har Folkehelseinstituttet angitt at epidemien på nasjonalt nivå har gått over i fase 2, sier kommunelege i Oppdal Kirsten Vikan Opdahl i pressemeldingen.

- I den nåværende situasjonen er det derfor min vurdering å gjennomføre tiltak som er strengere enn det som er gjort på nasjonalt nivå. Dette for i så stor grad som mulig å forebygge og motvirke overføring av koronavirus til og blant befolkningen i Oppdal kommune, sier kommunelegen videre.

Kommuneoverlegen i Oppdal kommune fatter følgende vedtak:

«For å stoppe spredning av Covid-19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester gjør kommuneoverlegen fredag 20.03.2020 følgende vedtak, etter smittevernloven § 4-1 første ledd bokstav d, jfr. fjerde ledd:

1) Alle som tar opphold i kommunen, dvs. overnatter i kommunen etter reiser utenfor kommunegrensene ilegges hjemmekarantene i 14 dager.

2) Personer som er tilreisende fra områder utenfor kommunens grenser og som ikke har fast bolig/bosted eller arbeidssted i kommunen, forbys å overnatte i kommunen.

Unntaket gjelder personer som av helsemessige årsaker reiser til kontroller og undresøkelser, men ikke overnatter utenfor kommunens grenser. Personer som eventuelt dagpendler i egen bil til en annen kommune unntas fra karantenekravet.

Ordfører i Oppdal, Geir Arild Espnes. 
        
            (Foto: Terje Svaan)

Ordfører i Oppdal, Geir Arild Espnes.  Foto: Terje Svaan

På forsiden nå