- Målet er at dette skal stikke dypere enn bare et skoleopplegg

Denne uka er det Bærekraftfestival på Katta. Elevene skal motiveres til å i fremtiden bli bærekraftige bedriftseiere, borgere og arbeidstakere.

Mandag startet Bærekraftfestivalen ved Trondheim Katedralskole. I løpet av uken skal elevene ha undervisning i alle fag rettet mot bærekraft. Her lytter lektorene Ingrid Moseng og Siri Harsem Angelsen til et foredrag om bærekraftig matproduksjon.  Foto: Kari-Anne Aarvåg

I august trådte Fagfornyelsen i kraft, som den største endringen i norsk skole siden Kunnskapsløftet i 2006. Noe av det som er nytt, er at bærekraftig utvikling skal være en sentral del av kompetansen i alle fag.