Dette gjelder fra i kveld:

Nå er de nye smitteverntiltakene vedtatt

Etter en eskalerende smittesituasjon i Trondheim vedtok i dag formannskapet strengere smitteverntiltak.

Helse- og velferdsdirektør Helge Garåsen, her under det digitale formannskapsmøtet 2. juledag.  Foto: Trondheim Kommune

Saken oppdateres.

Kommunedirektørens forslag til innstrammede smitteverntiltak for å motvirke spredning av koronaviruset ble i dag enstemmig vedtatt, med noen justeringer, i dagens formannskapsmøte.

- Det er ikke bransjene som er utfordringen, det er publikum. Både treningssentrene og skjenkestedene har gode rutiner og følger opp. Selv på utesteder som har fulgt retningslinjene til punkt og prikke har vi hatt smitte. Så hadde publikum tedd seg annerledes hadde vi ikke hatt behov for strengere tiltak, sier helse- og velferdsdirektør Helge Garåsen.

LES OGSÅ: 44 nye smittetilfeller 26. desember i Trondheim

Dette er de nye tiltakene:

1. Sosiale kontakter ut over egen husstand og kontakter i arbeidssituasjoner skal begrenses til ti per uke.

2. På alle serveringssteder, både spisesteder og skjenkesteder, skal det være skjenkestopp klokken 22. En-meters-regelen fortsetter.

3. Alle serveringsteder, både spise- og skjenkesteder, skal registrere alle besøkende ved ankomst med navn og telefonnummer.

4. Alle taxier skal registrere alle kunder ved hver kjøring med navn og telefonnummer.

5. Alle ubetjente treningssentre skal holde stengt.

6. Gruppetrening er ikke tillatt. Dette gjelder treningssentre, ikke idrett.

- Det korte budskapet er å begrense omgangen til maks ti personer per uke ut over det som er husstandsmedlemmer. Ellers må man bruke sunn fornuft og holde avstand i ulike settinger, sier Garåsen.

Forskriften trer i kraft 26.12.2020 klokken 20 og gjelder foreløpig til 9.01.2021.

Ordfører Rita Ottervik sier at dette er første steg i en prosess hvor det sannsynligvis vil bli behov for ytterligere innstramminger.

Se hele formannskapsmøtet andre juledag her

Uenighet om skjenkestedene

Flere uttrykte bekymring for om folk heller vil velge å dra festene hjem, dersom utestedene må stenge dørene som følge av to-meters-regelen, som var kommunedirektørens forslag.

Les kommunedirektørens opprinnelige forslag her.

Senterpartiets Marte Løvik fremmet forslag om å heller fortsette en-meters-regelen og heller innføre skjenkestopp klokken 22.

- For meg er det viktig at bransjen får prøve ut det de ber oss om. Næringen sier selv at de klarer å holde kontroll frem til 23-23.30. Da tenker jeg at det kan være lurt å si at vi har skjenking frem til klokken 22, og prøve ut det først, sier Løvik.

Løvik får støtte fra Venstres Erling Moe, som vil vurdere grepet sporenstreks om det ikke skulle fungere. Arbeiderpartiets Roar Aas og Røds Roald Arentz støtter også forslaget, med flere.

Venstres Erling Moe.  Foto: Trondheim Kommune

Forslaget fikk åtte (Ap, MDG, U, Sp, V og SV) mot tre (H, Frp) stemmer, og ble vedtatt.

LES OGSÅ: Nye tiltak fra kommunen kan føre til at flere restauranter må stenge dørene

Skeptisk til kriminalisering

Ola Lund Renolen i Miljøpartiet de grønne var under møtet bekymret for at sporingsteamet ikke vil få de opplysningene de trenger dersom brudd på smittevern kriminaliseres. Han sikter til regelen om å ikke ha flere enn ti sosiale kontakter per uke.

- Hva blir forskjellen på at dette tidligere har vært sagt og uttalt som en anbefaling, til at vi nå nedfeller det i en forskrift? Er det muligheten for represalier og straffeforfølgelse, og lettere kunne gi bøter? Da blir jeg litt betenkt. For hvis det blir straffbart å ha vært i kontakt med mer enn ti, og du blir oppringt av sporingsteamet, så tror jeg sjansen er stor for at man ikke nevner de siste navnene, sier Renolen.

Garåsen drar frem virkningen munnbindpåbudet hadde som motargument.

Garåsen ønsket to meter mellom hvert bord på utestedene. Det fikk han ikke gjennomslag for. I stedet ville politikerne ha skjenkestopp klokken 22.  Foto: Trondheim Kommune

- Selv om folk flest er flinke på anmodning, så så vi forskjellen da formannskapet vedtok munnbindpåbud. Det spratt opp fra 60 prosent til 95-98 prosent momentant. Omtrent som å trykke på en knapp. Målsetningen er ikke å straffe folk, men å få folk til å oppføre seg på en hensiktsmessig måte, sier Garåsen.

LES OGSÅ: - Det er krevende å smittespore i festmiljøene

Noen fulgte ikke reglene

I kommunedirektørens saksfremlegg, signert av helse- og velferdsdirektør Helge Garåsen og kommuneoverlege Tove Røsstad, kommer det frem at de nye tiltakene er en konsekvens av at noen ikke har fulgt reglene som har vært:

Det er også i løpet av siste uke påvist at det er miljøer, spesielt et relativet udefinert festmiljø, som ikke følger smittevernreglene i tråd med lokale og nasjonale retningslinjer. Det har derfor vært vedvarende høye smittetall etter at siste forskrift ble vedtatt.

Høyres Ingrid Skjøtskift minner om situasjonen vi er i og oppfordrer folk til å holde seg unna festligheter.

Ingrid Skjøtskift fremmet krav om avstand. Det ble enstemmig vedtatt og står som et meningsuttrykk fra formannskapet, hvor de henstiller kjøpesentre, butikker og andre om å være opptatt av avstandsregelen 

- Det er nå viktig å gi klare beskjeder om at det ikke er tiden for fest på byen og sammenstimlinger på butikker og kjøpesentre, sier Skjøtskift, som mener at det er vanskelig å kunne vedta noe som ikke rammer noen på en negativ måte.

På forsiden nå