Ber idretten følge disse begrensningene

De høye smittetallene gjør at kommunedirektøren nå ber idretten i Trondheim om å innskjerpe praksisen i kommunale anlegg.

Saken oppdateres.

Formannskapet i Trondheim kommune vedtok andre juledag en forskrift som blant annet omfattet en begrensning på ti sosiale kontakter per uke.

Kommunedirektøren har vurdert denne forskriften i sammenheng med de begrensninger som kommunedirektøren videre anbefaler for idretten, skriver Trondheim kommune i en pressemelding nyttårsaften.

Til 1. februar

Flere begrensninger for idretten vil nå bli innført frem til 1. februar 2021, opplyser Trondheim kommune.

Innenfor idrettsområdet vil Veileder for idretten i Trondheim under Covid-19 fra 1. januar bli oppdatert med følgende begrensninger:

  • Det gis ikke adgang til å avholde konkurranser for utøvere over 12 år innendørs i kommunale haller i Trondheim kommune frem til 1.februar. Kommunedirektøren vil sterkt anmode private halleiere og fylkeskommunen om å innføre likelydende føring. Det åpnes fortsatt for nasjonale kamper/konkurranser innen eliteserien/toppidretten, men da i tråd med de ulike særforbunds strenge føringer. Forutsatt en tilfredsstillende “protokoll” åpnes det for publikum på disse kampene.
  • Kommunedirektøren vil sterkt anmode idretten om ikke å reise ut av Trondheim kommune for å spille kamper med utøvere over 12 år i andre kommuner i regionen fram til 1. februar.
  • Barn og unge kan fortsatt delta i sin definerte treningsgruppe, i tillegg til å ha 10 sosiale kontakter per uke. Dette forutsetter at gruppestørrelsene satt av de ulike særforbundene, eller fastsatt av kommunen for det enkelte anlegg, følges. Kommunedirektøren vil sterkt anmode idretten om at utøvere ikke spiller på flere lag, trener eller har andre funksjoner på treninger for andre lag. Sosiale kontakter utover idrett og skole/jobb bør reduseres til det minimale.
  • Det gis ikke adgang til breddeidrett for voksne over 20 år i kommunale haller fram til 1. februar. Kommunedirektøren vil sterkt anmode private halleiere og fylkeskommunen om å innføre likelydende retningslinjer.

LES OGSÅ: 83 nye smittede i Trondheim

Dialog

I pressemeldingen opplyser Trondheim kommune at kommunedirektøren den 28. desember gjennomførte et møte med Trøndelag idrettskrets, Idrettsrådet i Trondheim og særkretsene. Tiltak knyttet til innstilling av konkurranser ble der diskutert.

«Vi var senest 30.desember i dialog med idrettskretsen og idrettsrådet om at det i perioden fram til 1. februar også vil bli innført nye tiltak overfor breddeidretten for voksne», skriver Trondheim kommune.

Dersom smittesituasjonen skulle endre seg vesentlig, vil justeringer bli vurdert fortløpende.

Kultur?

Trondheim kommune opplyser også at kommunedirektøren er i gang med en tilsvarende vurdering for kulturlivet, men ber om å få komme tilbake med konkrete anbefalinger og tiltak i formannskapet 5. januar.

LES OGSÅ: Følg formannskapsmøtet nyttårsaften

På forsiden nå