Kjenner du deg igjen?

Trondheim i vekst på 60/70-tallet

For 50 år siden ble det bygd som aldri før i Utkant-Trondheim, både småhus, rekkehus og boligblokker.

På områder der kyr «nylig» hadde beitet på de grønne enger, var bildet plutselig forandret. Boligbyggelag sikret seg tomteområder, bygde boligkomplekser og etablerte borettslag. TOBB og UEH (Ungdommens Egen Heim) sto for en stor del av denne boligbygginga på 1950/60/70-tallet. Bare i løpet av året 1968 ble cirka 2000 leiligheter klar til innflytting. Og at innskuddene kunne komme opp i 25 000 kroner, lot ikke til å være avskrekkende for folk flest ...