Kjenner du deg igjen?

Trondheim i vekst på 60/70-tallet

For 50 år siden ble det bygd som aldri før i Utkant-Trondheim, både småhus, rekkehus og boligblokker.

Munkvoll: Ved Munkvoll bygde Ungdommens Egen Heim åtte kjeder med i alt 29 leiligheter. Byggefeltet het Granmoen. Her er to kjeder med bare rammeverk. (Adresseavisen 15. juli 1965) Foto: Adresseavisens arkiv 

Munkvoll: Noen kjeder er fullført på byggefeltet Granmoen ved Munkvoll, der Ungdommens Egen Heim bygde åtte kjeder med i alt 29 leiligheter. Også mange villaer var under oppføring. (Adresseavisen 15. juli 1965) Foto: Adresseavisens arkiv 

Othilienborg: TOBB satte i gang bygging på Othilienborg, i alt skulle det bli 432 blokkleiligheter. (Adresseavisen 11. august 1966). Foto: Adresseavisens arkiv 

Othilienborg: Det var store områder å ta av på Othilienborg der TOBB skulle bygge 432 blokkleiligheter. (Adresseavisen 11. august 1966). Foto: Adresseavisens arkiv 

Heimdalsmyra, før Tillerbyen ble bygd. Før andre verdenskrig var planen å anlegge flyplass her. Etter krigen gikk man bort fra dette, og området ble omregulert til næring og boliger. Foto: Adresseavisens arkiv, dato ukjent. 

Fossegrenda skulle legges ut til boligtomter, med planer om en hel liten boligby. (Adresseavisen 2. mai 1963) Foto: Adresseavisens arkiv 

Forsøksfelt på Heimdalsmyra. En anleggsvei på 150 meter ble bygd for å lage støyvoller av myrmasse for så å undersøke hvilken belastning myra kunne tåle. Lenger sørøst på myra skled massene ut, og feltet ble ødelagt. (Adresseavisen 30. august 1972) Foto: Adresseavisens arkiv 

Havstad: Valsetmarka ble dette byggefeltet i Johan Falkbergets veg kalt i 1964. Åtte hus med 32 leiligheter, som kommunen dels fordelte som bytteleiligheter for saneringshus i den utvidete Byåsveien. (Adresseavisen 20. november 1964) Foto: Adresseavisens arkiv 

Havstad: Ti boligblokker med 300 TOBB-leiligheter var planlagt på Havstad. Arbeidet er startet på vestsida av Byåsveien, like sør for gården Havstad (i forgrunnen). I bakgrunnen ligger Havstein gård. (Adresseavisen 26. januar 1965) Foto: Adresseavisens arkiv 

Havstad: Området på Havstad som skulle bygges ut med ti boligblokker/300 leiligheter. Gården Havstad til venstre, og i bakgrunnen Munkvoll, der blokkene var kommet opp noen år tidligere. (Adresseavisen 26. januar 1965) Foto: Adresseavisens arkiv 

Jakobsli: 450 mål på Jakobsli hadde Studentsamskipnaden i Trondheim kjøpt til studentboliger. Det skulle skaffe 7600 studenter tak over hodet. Arealene hadde tilhørt fem grunneiere. (Adresseavisen 2. juli 1966) Foto: Adresseavisens arkiv 

Lade flyplass gled langsomt ut av bybildet. Industri- og lagerbygg begynte å forandre den grønne sletta: Trondhjems Jernindustri halvveis ferdig (i midten) og NKLs bygg skimtes til høyre. (Adresseavisen 12. mars 1966) Foto: Adresseavisens arkiv 

Ugla: Steinar Grande (t.v.) og Tore Svaleng ventet med lengsel på at nye Ugla skole skulle bli ferdig. Undervisninga var nemlig lagt til ettermiddagen i byggeperioden, og da hadde ikke elevene fri før etter halv åtte om kveldene. (Adresseavisen 16. september 1966) Foto: Adresseavisens arkiv 

Nardo: Et hull i jorda mens man tålmodig ventet på fyllmasse til lekeplassen - ei idyllisk tomt på to mål i villastrøket ved Jotunvegen på Nardosletta. (Adresseavisen 16. november 1965) Foto: Adresseavisens arkiv 

Bratsberg: 2,5 kilometer av Bratsbergveien (mellom kjøpmann Lonmo og Gisvold) ble rettet ut og utvidet til en kjørebredde på ti meter. Jobben var vanskelig på grunn av den bløte leirbunnen. (Adresseavisen 23. september 1964) Foto: Adresseavisens arkiv 

Blussuvoll: Nye boligblokker bygges på Blussuvoll, oktober 1963. Foto: Adresseavisens arkiv 

Othilienborg: Blokkene på Othilienborg skulle inneholde omtrent 450 leiligheter. Småhusbebyggelsen er også godt i gang, ser vi. Bildet er tatt fra Moholtlia. (Adresseavisen 9. august 1968) Foto: Adresseavisens arkiv 

Tiller: Stadige forandringer i storkommunen Trondheim. Den ene villabyen etter den andre skyter opp. Her fra gamle Tiller kommune, som var blitt en verdifull tilvekst med stort utbyggingsareal. I begynnelsen var det bare småhusbebyggelse på Tiller. (Adresseavisen 9. juli 1965) Foto: Adresseavisens arkiv 

Flatåsen: Kolstadhaugen borettslag på Flatåsen var første utbyggingsområde på Flatåsen. Hovedveien på bildet er Øvre Flatåsveg, og nede i bakgrunnen ligger høyblokkene i Romulslia. (Oktober 1976) Foto: Stein Fjesme, Adresseavisen 

Romulslia byggefelt, sommeren 1970. Foto: Adresseavisens arkiv 

Sverresborg allé ble ikke lenger allé da bjørkene måtte vike for bredere vei. Alleen var bare 5,5 meter bred, kjørebanen skulle nå bli 9 meter, i tillegg 3 meter brede fortau på begge sider. Og det skulle plantes nye trær slik at veien igjen kunne bli allé. (Adresseavisen 4. mai 1962) Foto: Adresseavisens arkiv 

Sverresborg: Arbeidet med Sverresborg allé hadde pågått siden april 1962 og var (på bildet) snart ferdig sør til Wullumsgårdskrysset, og snarlig åpning. Veibanen var sprengt ut, og asfalteringen godt i gang. (Adresseavisen 5. oktober 1962) Foto: Adresseavisens arkiv 

Tonstad: Jord måtte vike for asfalt, her på Tonstad med veiarbeid fra E6 mot planlagte Bjørndalsbrua. De berørte gårdbrukerne fikk stadig mindre jord, og senere kom boligbygginga. (Adresseavisen 9. august 1973) Foto: Adresseavisens arkiv 

Angelltrøa i fugleperspektiv. Det var delte meninger om boligfeltet på Angelltrøa var vakkert. Men uansett, 563 leiligheter var ferdig bygd og tatt i bruk på 2,5 år (byggestart var høsten 1967). Byggherre var Ungdommens Egen Heim. (Adresseavisen 7. april 1970) Foto: Trond Alm 

Nardo friområde, fotografert i november 1964. Foto: Adresseavisens arkiv 

Buenget: Da det ble snakk om å innlemme Byneset, Leinstrand, Tiller og Strinda i Trondheim kommune, fant man ut at Stor-Trondheims nye «sentrum» ble Buenget! Sånn geografisk ja. Bildet viser «byens nye sentrum» - ganske landlig. I bakgrunnen kan (kanskje?) skimtes masta på Vassfjellet. (Adresseavisen 15. desember 1962) Foto: Adresseavisens arkiv 

Det ovale hus ved Jernbanen: Den nye kiosken med Johan O. Helgesens pølsebu og Spareskillingsbankens filial var prikken over i’en for strøket der turister daglig ferdes. (Adresseavisen 4. september 1962) Foto: Adresseavisens arkiv 

Opponerer mot ny tid i Strandveien: Et enslig hus står og klynger seg inntil sørfasaden på (den gang) Aktiebryggeriets nybygg; Rosenvinges gate 16. (Adresseavisen 23. november 1964) Foto: Adresseavisens arkiv 

Lerkendal hagekoloni, avfotografert bilde (orig. Schrøder). Kolonihagene med små hytter ble anlagt i 1917. Etter andre verdenskrig ble området vest for Strindvegen ekspropriert til fordel for NTH, mens området øst for veien ble benyttet til boligbygging etter at hagekolonien ble nedlagt i 1959.  

Ungdomsherberget i Weidemanns vei var et etterlengtet bygg, som skulle tjene både til overnatting for turister om sommeren og som hybelhus for studenter ni måneder i året. (Adresseavisen 8. desember 1962) Foto: Adresseavisens arkiv  

Ungdomsherberget skulle være under tak før nyttår 1962/1963 og fikk flott utsikt mot Buran, Lademoen og Lade. (Adresseavisen 8. desember 1962) Foto: Adresseavisens arkiv 

Det trengtes en katastrofereparasjon på østre uthusfløy på Lade gård. Gården hadde en årlig leieinntekt på cirka 27.000 kroner; men var kanskje ikke god forretning for Trondheim kommune. (Adresseavisen 18. mars 1965) Foto: Adresseavisens arkiv 

På områder der kyr «nylig» hadde beitet på de grønne enger, var bildet plutselig forandret. Boligbyggelag sikret seg tomteområder, bygde boligkomplekser og etablerte borettslag. TOBB og UEH (Ungdommens Egen Heim) sto for en stor del av denne boligbygginga på 1950/60/70-tallet. Bare i løpet av året 1968 ble cirka 2000 leiligheter klar til innflytting. Og at innskuddene kunne komme opp i 25 000 kroner, lot ikke til å være avskrekkende for folk flest ...

På forsiden nå