Bygger sykkelvei til dobbel pris

Politikerne holder seg for nesen og svelger en kostnadsøkning på godt over 100 prosent på ekspressykkelveien fra Rotvoll til den nye Leangbrua.

Kjempesprekk: Politikerne velger å ta ekstrakostnaden på ekspressykkelveien på Rotvoll/Leangen. Anlegget skulle ha kostet 25 milioner. Nå er prisen 58 millioner. 

Saken oppdateres.

I Miljøpakkens handlingsprogram for årene 2014 til 2017 er det satt av 25 millioner kroner til prosjektet. I sommer ble det klart at det opprinnelige anslaget var satt altfor lavt. Tidlig i august var antatt prosjektkostnad kommet opp i 40 millioner.

Men heller ikke dette beløpet omfattet alle kostnadselementene. Det viser seg nå at sykkelveiprosjektet vil koste 58 millioner kroner.

Skandale

Opplysningene fokk Arbeiderpartiets kommunalråd Geir Waage til å hente frem noen kraftuttrykk. Han nølte ikke med å ta i bruk begrepet «skandale». Han forlangte en full gjennomgang av prosjektet og svar på hvordan det kunne være mulig å få til mer enn en fordobling av kostnadene.

Waage krevde også en oversikt over hvor mye penger som er brukt på prosjektet og hvilke konsekvenser det vil gi å kutte kostnader, eventuelt skrinlegge hele greia.

Nå har han fått både forklaringen og oversikt over konsekvensene. Dersom prosjektet stanses umiddelbart, vil kostnaden bli 25 millioner kroner, og man ville stå tilbake med et ufullstendig prosjekt uten noen praktisk funksjon, i realiteten en forberedelse til et fremtidig anlegg når det måtte finnes penger til det.

Amputert

Dersom sykkeltraseen fullføres som planlagt mellom Bromstadveien og Leangen allé, vil anlegget koste ca. 43 millioner kroner og fremstå som amputert på grunn av omvei og kryssing av Haakon VIIs gate.

Siste mulighet er å bygge som planlagt frem til Arkitekt Ebbels gate. Fullføring vil altså koste 58 millioner kroner.

– Dette er en sak vi må ta lærdom av, sier Waage. Han sier han hadde valget mellom å redusere kostnadene litt eller mye eller bite i det sure eplet og ta ekstrakostnadene.

– Merkostnadene går ut over andre prosjekter i Miljøpakken, og vi risikerer at helheten i pakken ikke nås, sier Waage.

Ville skrinlegge

Fremskrittspartiets kommunalråd Elin Marie Andreassen vil ikke være med på å berge prosjektet. Frp var imot sykkelanlegget da handlingsprogrammet ble behandlet av bystyret i mai. Og etter den enorme kostnadssprekken, var det ikke mye tvil om hva Frp mente: skrinlegg hele prosjektet!

Andreassen vil i tillegg ha en gjennomgang av rutinene i Miljøpakken når det gjelder planlegging av fastsetting av finansieringsrammene for investeringsprosjektene.

– Budsjettoverskridelser som dette må unngås i fremtiden, sier Andreassen.

Men Frp-politikeren fikk bare med seg Høyre på å stanse videre arbeid med ekspressykkelveien, da saken ble behandlet i formannskapet.

Streng kontroll

Arbeiderpartiet, med følge av SV, KrF og Venstre, valgte å ta ekstrakostnaden og ferdigstille anlegget som planlagt. Men ikke uten et signal om at det er tid for skjerpet holdning til kostnadskontroll i Miljøpakken. Ordfører Rita Ottervik sier hun nå vil forlange skriftlige kontrakter for gjennomføring av prosjektene.

– Å stanse nå, vil påføre kommunen større utgifter senere. Men kostnadsøkningen er fullstendig uakseptabel sier Ottervik.

Venstres kommunalråd Jon Gunnes mener sykkelanlegget er viktig i bestrebelsene på å øke gang- og sykkelandelen i trondheimstrafikken.

– Haakon VIIs gate er lite sykkelvennlig. Prosjektet må derfor gjennomføres, sier Gunnes.

På forsiden nå