– En viktig dag for Rørosregionen

Elevene ved Rørosen Jåarhkeskuvle (Røros videregående skole) og Sundveien skole markerte i dag Samenes nasjonaldag.

Flagget til topps: Det samiske flagget gikk til topps ved Røros videregåebnede skole i dag, der også elevene fra Sundveien barneskole deltok i markeringen. 

Saken oppdateres.

Røros: Klokken ni gikk det samiske flagget til topps utenfor skolen, der Samenes nasjonalsang, Saemiej Laavlome, ble sunget av elevene.

–Dette er en viktig dag for Rørosregionen, og vi ønsker også å markere det her ved skolen, sier rektor Hilde Knutsen ved Røros v.g.s.

Ressursskole

Hun minner om at skolen er en ressursskole i et sørsamisk område med sørsamisk språk og kultur. Slik er det viktig for skolen å markere dagen, selv om Knutsen mener at man fortsatt har et stykke å gå før det blir bra nok.

– Selve dagen er først og fremst viktig for samene, men det er også viktig at vi andre engasjerer oss. Gjennom vårt eget kraftsenter, det samiske språk og kompetansesenteret Aajege, har vi et kraftsender i arbeidet med å underbygge og formidle den spennende samiske historien og kulturen her i regionen, sier hun.

– Samisk kultur styrker skolen

Knutsen fremholder at det samiske innslaget bidrar til å styrke skolen faglig. Man har spennende undervisningstilbud som Duodje (sørsamisk sløyd) og reindriftsfag.

–Nettopp disse fagene er vi nå i gang med et spennende prosjekt som vi håper vil tiltrekke seg flere elever, i en region med et svakt elevgrunnlag. Prosjektet vil åpne for at alle elever som er interessert vil få mulighet til å ta disse fagene, hvor vi bl.a. vil bake inn muligheter for studiereiser både til Sverige og Grønland, sier hun.

Tar tak i motsetninger

Hilde Knutsen vedgår at ikke alle elevene ved den videregående skolen er like interessert i sørsamisk kultur og historie.

– De motsetningene som finnes blant folk kommer også frem her ved skolen, men det fine er at vi ved her ved skolen kan ta tak i slike ting og jobbe positivt med dem, sier Hilde Knutsen.

Flere markeringer

Markeringen av den Samiske nasjonaldagen fortsetter med lassokasting og andre aktiviteter i friminuttene ved skolene. Senere på dagen blir det bl.a. tospråklig gudstjeneste i Røros kirke og med utstillinger, foredrag og kulturinnslag ved Rørosmuseet, før programmet avsluttes med festmiddag og kulturelle innslag på Solheim Pensjonat.

På forsiden nå