Forsvaret selger gullgruver

Vil du eie to nye bydeler i Trondheim, én i Stjørdal og et helt fort med naturherligheter på Fosen? Eller kanskje ønsket går mot en flyhangar i Stjørdal? Ingen problemer - Forsvaret hjelper deg.

Saken oppdateres.

I disse dager foregår tidenes største eiendomssalg over hele landet. Frem til og med 2006 skal Forsvaret selge ut alle sine dimitterte eiendommer og hus. Totalverdien er satt til omkring 2,5 milliarder kroner. Og en stor del ligger i Trøndelag. I overkant av 250 000 kvadratmeter byggmasse skal selges.

Selv om Forsvaret ikke lenger vil ha bygningene og eiendommene, er det på det private markedet en gullgruve som Skifte Eiendom nå tilbyr.

Mest kjent av de dimitterte områdene er den gigantiske Persaunet Leir i Trondheim på i alt 108 mål. I tillegg eier kommunen ca. 60 mål i området, og Forsvaret og Trondheim kommune har gått sammen om en reguleringsplan for den nye bydelen. Arkitekt John Mjøen i Skifte Eiendom sier at det ikke blir regulert inn nye bygg inne i leiren.

- De nye byggene må oppføres i leirens randsoner. Eiendommen er under regulering, og vi regner med at det blir ca. 600 nye boenheter. I tillegg kommer den eksisterende bygningsmassen som kan omgjøres til 150 boenheter av høy standard. Dermed blir en ny bydel skapt i Trondheim, sier Mjøen.

Tett på kommunen

- Vil ikke denne utbyggingen sprenge markedet i Trondheim?- Vi samarbeider tett med kommunen. Samtidig vil vi ikke selge ut hele leiren under ett, men bitvis fem til 2006, sier Mjøen, og antyder at det første salget på Persaunet skjer alt til høsten.

Forsvaret skal ha noe aktivitet på det nye Persaunet, blant annet skal de disponere de to store betongbunkerne i området. I tilknytning til det nye boligområdet vil det bli bygget et sykehjem, og området vil få tre barnehager. Prosjektleder Mjøen regner også med at det vil bli en del servicefunksjoner, som legesenter, fysioterapi og frisørsalong i området.

Nypan

Nypan leir på grensa mellom Trondheim og Melhus kan bli en ny liten bydel i Trondheim. Den 37 mål store leiren består nå for det meste av lagerbygg.- Vi arbeider med en reguleringsplan for ca. 100 boenheter i området, sammen med Trondheim kommune, sier Hilke Rognes i Skifte Eiendom.

Hun antyder at det vil bli regulert så vel eneboliger som kjede- og rekkehus på Nypan. Når salg og utbygging starter er foreløpig ikke bestemt, sier Rognes.

Ny bydel på Stjørdal

Også i Stjørdal kan det bli en ny sentral bydel. Det 37 mål store området Fosslia ligger svært sentrumsnært. På grunn av at det ligger så nær boligområder kan Forsvaret ikke lenger benytte Fosslia til øvingsområde. Skifte vil omregulere området til ca. 100 boenheter.- Dette arbeidet har vi nettopp startet. Området er satt av til landbruk, natur og friluftsliv, men vi har i gang en prosess sammen med Stjørdal kommune for å regulere Fosslia til boligområde. Stjørdal, som regionens hurtigst voksende kommune, trenger sårt boligområder. Vi regner med at Fosslia vil være klart for salg neste år, sier regionsjef i Skifte Eiendom Vest, Jan Pedersen.Ny, spennende bydel. Persaunet leir vil bli en ny stor og spennende bydel i Trondheim med totalt 750 nye boenheter når den er ferdig utbygget.Nytt boligområde. Nypan leir i søndre del av Trondheim kan skifte karakter fra brakkeby til soveby med omkring 100 boenheter.
Gikk du glipp av disse?
 
 
 
 
 
 
På forsiden nå