Forsvaret selger gullgruver

Vil du eie to nye bydeler i Trondheim, én i Stjørdal og et helt fort med naturherligheter på Fosen? Eller kanskje ønsket går mot en flyhangar i Stjørdal? Ingen problemer - Forsvaret hjelper deg.
I disse dager foregår tidenes største eiendomssalg over hele landet. Frem til og med 2006 skal Forsvaret selge ut alle sine dimitterte eiendommer og hus. Totalverdien er satt til omkring 2,5 milliarder kroner. Og en stor del ligger i Trøndelag. I overkant av 250 000 kvadratmeter byggmasse skal selges.

Selv om Forsvaret ikke lenger vil ha bygningene og eiendommene, er det på det private markedet en gullgruve som Skifte Eiendom nå tilbyr.

Mest kjent av de dimitterte områdene er den gigantiske Persaunet Leir i Trondheim på i alt 108 mål. I tillegg eier kommunen ca. 60 mål i området, og Forsvaret og Trondheim kommune har gått sammen om en reguleringsplan for den nye bydelen. Arkitekt John Mjøen i Skifte Eiendom sier at det ikke blir regulert inn nye bygg inne i leiren.

- De nye byggene må oppføres i leirens randsoner. Eiendommen er under regulering, og vi regner med at det blir ca. 600 nye boenheter. I tillegg kommer den eksisterende bygningsmassen som kan omgjøres til 150 boenheter av høy standard. Dermed blir en ny bydel skapt i Trondheim, sier Mjøen.

Tett på kommunen

- Vil ikke denne utbyggingen sprenge markedet i Trondheim?