Feilslått satsing på buss og trikk

Trondheim kommune frykter nedgang i kollektivtrafikken og økte billettpriser.

Saken oppdateres.

Alle forsøk på eksplosiv vekst har vært feilslått.

I den nye transportplanmeldingen konstaterer Trondheim kommune at veksten i kollektivtrafikken har vært langt unna målet på 50 prosent. I perioden 1995 til 2003 har absolutt vekst vært 11 prosent, omtrent den samme prosentvise veksten som for biltrafikken.

- Veksten i kollektivtrafikken har ikke vært like stor som vi ønsket. Årsaken til dette er blant annet at billettprisene har økt med rundt 40 prosent i perioden 1990 til 2003. Kommunens restriktive tiltak mot privatbilismen har heller ikke hatt sterk nok effekt til å øke kollektivandelen, mener sjefingeniør ved plan- og bygningsenheten i Trondheim kommune, Tore Langmyhr

Må redusere bilbruken

Kommunen frykter at kollektivtrafikken vil tape markedsandeler på en prosent årlig, dersom det ikke skjer forbedringer i tilbudet eller rammebetingelsene. Dette på grunn av velstandsutvikling og økt bilhold.

- Det blir krevende å forbedre kollektivtilbudet i tiden som kommer. Det krever økt frekvens på rutene, bedre framkommelighet og lavere billettpris, sier han.

- Har kommunen penger til å gjennomføre disse tiltakene?

- Restriktive virkemiddel mot privatbilismen trenger ikke å koste penger, som høyere parkeringsavgifter og restriksjoner på gatebruk. Men lavere billettpris og økt frekvens på kollektivtrafikken krever mer penger. Dette blir særlig et problem fra 2006. Da reduserer staten overføringene til samferdsel i Trondheim med 25 mill. årlig. Hvis kommunen samtidig ikke klarer å få belønningsmidler, spøker det for satsingen på kollektivtrafikken, konstaterer sjefingeniøren.

I år fikk kommunen 10 millioner kroner i belønningsmidler fra staten, men det er ingen automatikk i at dette vil skje igjen. Samferdselsminister Torild Skogsholm (V) sa nylig til Adresseavisen at dersom Trondheim ikke kan påvise mer kollektivtrafikk og mindre vekst i privatbiltrafikken, blir det heller ingen belønningsmidler.

Til nå i år har privatbilismen i Trøndelag økt med 3,4 prosent, som er langt over landsgjennomsnittet på 1,9 prosent. Sentrale byområder forventes, ifølge transportplanmeldingen, å få 20-25 prosent trafikkvekst i perioden fram til 2015. Kommunen står overfor store utfordringer.

- Det er viktig at vi lykkes med kollektivsatsingen, slik at vi kommer inn i en god sirkel. Da vil vi få mer belønningsmidler, men statens krav er svært krevende, sier Tore Langmyhr.

Har investert 15 mill.

Kommunen tok over ansvaret for kollektivtrafikken fra fylkeskommunen ved årsskiftet. I løpet av 2004 har kommunen økt tilskuddet til kollektivtrafikken med 15 millioner kroner.

- Vi reduserte billettprisene med tre kroner fra 1. september. Det blir en utfordring å holde prisene på samme nivå, men vi vil prøve, sier Langmyhr.

Tilgjengeligheten med buss til sentrale byområdet er stort sett god. I gjennomsnitt kan Trondheims befolkning nå Midtbyen på 25 minutter, mot 15 minutter med privatbil. Når det gjelder reiser som ikke er sentrumsrettet, er tilbudet langt dårligere.

- Vi vil prøve å få ned reisetiden for bussene, noe som igjen vil redusere utgiftene til drift. Men dette krever økt fremkommelighet. I sentrale byområder er arealene knappe, konstaterer Langmyhr.

Gikk du glipp av disse?
 
 
 
 
 
 
På forsiden nå