Dykkere fant digert flyvrak

Utenfor Munkholmen har dykkere fra Trondheim funnet det største krigsflyet som noensinne er lokalisert på bunnen av Trondheimsfjorden. Etter alt å dømme dreier det seg om en firemotors Short Sunderland som sank i november 1945.

Saken oppdateres.

- Flyet ligger pent og pyntelig på bunnen og vingene heller svakt over mot styrbord, forteller Kaj Sjølie (bildet), som har vært nede og undersøkt flyvraket på 65 meters dyp. Funnstedet ligger 500-600 meter vest-sørvest av Munkholmen. Flyet virker praktisk talt intakt. En overfladisk inspeksjon viser at propellbladene er borte, det samme er pleksiglasset i cockpiten. Enkelte tynne metalldeler er også tæret bort.

Men bortsett fra det, gir kjempeflyet et imponerende inntrykk med sine store dimensjoner: et vingespenn på 34 meter og en totallengde på 26 meter, mens høyden er 10,5 meter.

Flykirkegård

For Kaj Sjølie har vrakdykking etter krigsfly vært en hobby siden 1980. Da han startet var det mange i Trondheim som drev med denne aktiviteten; i dag er det bare Sjølie og en liten håndfull igjen.Å finne nye vrak gir en stor tilfredsstillelse. Bare i Trondheimsfjorden ligger det 30-50 krigsfly på varierende dybder og ulike steder. Kaj Sjølie har vært nede og sett flere av dem, men ingen har vært så digert som vraket han denne uken besøkte utenfor Munkholmen sammen med dykkerkollega Frode Aakvik.

65 meters dyp

Vraket ble lokalisert ved hjelp av ekkolodd i fjor, men av forskjellige årsaker var det først i år at det ble anledning til å gjøre ordentlige dykk ned til gjenstanden på 65 meters dyp. Man visste at et sted mellom Ilsvika og Munkholmen senket de allierte i oktober 1945 en gigantisk tysk flybåt - en seksmotors BV 222 Wiking. Den hadde et vingespenn på 45 meter og 11 meters høyde.Etter de første dykkene trodde Sjølie og Aakvik at de kanskje hadde kommet over Wiking-maskinen. Både formen og størrelsen kunne stemme. Men da de fant ut at flybåten hadde bare fire motorer, måtte de fastslå at det sannsynligvis var en Short Sunderland flybåt som breiet seg på bunnen.

Skadet i brann

Det britiskproduserte Sunderland-flyet ble brukt til rekognosering over havområder under krigen, og hadde en rekkevidde på opp til 4800 km. Det kunne holde seg i luften i 13 timer. Like etter krigen ble flybåtene tatt i bruk som sivile passasjerfly, bl.a. i Norge. Sjøflyhavna i Trondheim lå i Ilsvika, og etter en landing utenfor Trolla-landet kolliderte en Short Sunderland med en lekter på fjorden. Skadene ble så store at man begynte å demontere flybåten.Under arbeidet tok det fyr i drivstoffet om bord, og 1200 liter flybensin laget et fryktelig flammehav. Fire mann ble stygt forbrent. Etter at brannen var slukket, ble flybåten 7. november 1945 tauet ut på fjorden og senket.

Sjølie mener det må være dette flyet som nå er funnet vest for Munkholmen. At det mangler propellblader, kan stemme med at det var under demontering.

Kan heves

Flyet ligger på mudderbunn, men er ikke nedsunket. De horisontale flatene er litt gjengrodd med alger, mens sideflatene er relativt nakne. Dykkerne har ennå ikke sett flyets identitetsmerker, som gir nøkkelen til flybåtens livshistorie.Kaj Sjølie har vært fire ganger ned til flyvraket, men planlegger flere turer, bl.a for å filme. Han mener flyet er såpass intakt at det antagelig lar seg heve, men det blir i så fall en kostbar affære. Han tror at spesielt fronten på flyet kan bli en flott kulisse, f.eks. utenfor et flymuseum. Så langt Sjølie har klart å finne ut, er det bare ett Short Sunderland-fly som fortsatt er operativt og i drift. Det skal befinne seg i USA. Totalt ble det bygget ca. 750 eksemplarer av Short S 25 Sunderland.

Ubåtjakt

Når Kaj Sjølie og hans venner er ute og leter etter vrak på fjorden, er det den sunkne ubåten U-622 som står øverst på ønskelisten.- Da vi så noe stort på ekkoloddet i fjor, håpet jeg inderlig at det var U-622. Etter at jeg så det var et fly, håpet jeg det var Wikingen. Men et Sunderland-fly kommer på en god tredjeplass på ønskelisten, forsikrer Sjølie.

Selv om han nå er fylt 51 år, fortsetter jakten på tyske U-622. Den ble hardt skadet og sank under det voldsomme amerikanske bombeangrepet på Nyhavna 24. juli 1943. Tyskerne hevet båten, tauet den ut og senket den utenfor Munkholmen. På fjordbunnen et eller annet sted ligger den og venter på å bli funnet.
Haleroret rager opp i belgmørket som en bauta. Foto: KAJ SJØLIE 

Haleroret rager opp i belgmørket som en bauta. Foto: KAJ SJØLIE 

En av motorene på babord side ses nede til høyre. Foto: KAJ SJØLIE 

En av motorene på babord side ses nede til høyre. Foto: KAJ SJØLIE 

Toppen av cockpiten er godt synlig. Foto: KAJ SJØLIE 

Toppen av cockpiten er godt synlig. Foto: KAJ SJØLIE 

Sank. Et slikt Short S 25 Sunderland-fly ligger på 65 meters dyp utenfor Munkholmen. 

Sank. Et slikt Short S 25 Sunderland-fly ligger på 65 meters dyp utenfor Munkholmen. 

På forsiden nå