Eks-advokat innrømmet alt

Eks-advokat Øystein Skogrand innrømmet alle punkter da han i går møtte i retten siktet for underslag. Økonomirot og omfattende pillemisbruk skal ha ført til at han nå må forberede seg på en lengre fengselsstraff.

Saken oppdateres.

Trondheim tinghus og rettssal 308 var en velkjent scene for eks-advokat Øystein Skogrand (bildet), men rollen var ny. I forklaringen levnet han ingen tvil om at det har vært et langt og brutalt fall fra suksessrik og profilert advokat til underslagssiktet eks-advokat. I retten innrømmet han å ha underslått 5,3 millioner kroner fra klienter og unnlatt å betale 282 000 kroner i skatt.

- Jeg vet hva jeg har gjort, jeg vet jeg skal sone en fortjent dom. Jeg vil beskrive de siste to årene som et sant helvete, unnskyld ordbruken ærede dommer, sa Skogrand om tiden fra han trådte ut av advokatrollen.

Ydmykt, tilsynelatende ærlig og med tydelig selvbebreidelse fortalte han om årene forut for at han i mars 2003 avsluttet sin advokatvirksomhet og lot seg legge inn til psykiatrisk behandling. Oppholdet varte i over et år.

Avhengig av tabletter

Det var etter en alvorlig bilulykke med familien i desember 1995 at kontrollen med penger og livet forsvant i en tåke av pillemisbruk, økonomirot og det siste året overforbruk av alkohol.

Ulykken skal ha utløst angst og depresjon i en slik grad at Skogrand tok kontakt med psykiater Michael Setsaas. Ifølge Skogrands forklaring fikk han fra 1996 de avhengighetsdannende midlene Valium og Vival utskrevet, og ble raskt avhengig.

- I 1997 begynte jeg å få presset økonomi. Jeg hadde dårlige rutiner og var en rotekopp. Innbetaling av skatteinnskudd og skatterestanser var alltid på etterskudd, forklarte eks-advokaten. Han innrømmer at underslagene begynte det samme året. I tillegg til rotet i advokatøkonomien, var heller ikke privatøkonomien preget av orden.

- Stilen var gjerne at man ville vise for omverden at man var advokat og hadde penger. Jeg brukte mer enn jeg tjente, og kom inn i en ond sirkel - hele tiden i mangel på penger, sa Skogrand.

- Det har gått rykter om at jeg har blitt truet av den jugoslaviske mafiaen og Hells Angels, det er bare tøv. Jeg har ikke blitt truet til noe som helst, presiserte han.

Rullerende underslag

Snart kom han inn i en situasjon med rullerende underslag, det vil si at han gjorde nye underslag for å dekke opp for tidligere underslag. Pengene kom fra advokatens klientkonto, der det var innskudd fra blant annet dødsbo og erstatninger som klienter hadde blitt tilkjent.

- Var du bevisst på hva du holdt på med?, spurte aktor Per Morten Schjetne.

- Jeg så på det som fryktelig, at jeg gjorde det her. Samtidig var jeg kommet i en situasjon hvor jeg ga litt blanke, svarte Skogrand. Han kobler denne likegyldighetsfølelsen med pillemisbruket.

- Når du går på disse medikamentene blir du følelsesmessig avflatet, jeg var nesten likegyldig til at ekteskapet røk og til at jeg drev underslag. Du mister en grense, en kontroll, når du har i deg disse midlene, sa eks-advokaten.

Skjulte misbruket

Overfor omverden gjorde han sitt beste for å skjule det som foregikk.

- Jeg var jo narkoman, iallfall de to siste årene. Når du begynner å misbruke forsøker du å holde det skjult og å lyve. Min tidligere kone fant tablettesker i jakka, men jeg hadde alltid en unnskyldning.

Fremover mot mars 2003 eskalerte dosene med Valium, og alkoholforbruket likeså.

- På det tidspunktet var jeg helt neddopet av medikamenter, jeg hadde ingen kontroll med hva som foregikk utover at jeg drev og slukket branner i alle retninger, beskrev Skogrand situasjonen i slutten av 2002.

Berømmet politiet

Vinteren 2003 fikk et vennepar med seg Skogrand på vinterferie, og der ble han etter hvert konfrontert med sin tilstand. Han kom sammen med venneparet frem til at han frivillig skulle la seg legge inn på Østmarka sykehus.

- Jeg lå i åtte uker i abstinensrus, og gikk ned 13 kilo, sa han i retten. En psykologspesialist fra sykehuset bekreftet i sin forklaring Skogrands avhengighet. Han hadde også alvorlige psykiske lidelser. Dessuten måtte han på samme tid gjennom en by-pass operasjon.

Parallelt med innleggelsen tok advokat Bernt Østhus seg av det praktiske rundt avviklingen av advokatvirksomheten. Han sendte ut en pressemelding om at Skogrand sa fra seg sin advokatbevilling, og fikk i stand et møte med politiet. Eks-advokaten har fra første møte med politiet innrømmet underslaget, og berømmet i retten politiet for å ha opptrådt profesjonelt.

- Hvordan har du følt at underslaget har kommet frem, spurte aktor.

- På den ene siden er det vanskelig, men på den andre siden en stor lettelse, svarte Øystein Skogrand. Han fortalte at noe av det tyngste for ham har vært den enorme belastningen barna og den nærmeste familie har blitt utsatt for.

Aktor, statsadvokat Per Morten Schjetne, la ned påstand om at Skogrand dømmes til to år og åtte måneders fengsel. Schjetne la også ned påstand om at eks-advokaten fradømmes retten til å praktisere som advokat for alltid, og at han må betale i underkant av 1,5 millioner kroner i erstatning til to tidligere klienter og til kemnerkontoret. I straffepåstanden inngår en tredels strafferabatt fordi Skogrand fra første stund har innrømmet forholdet og bidratt til oppklaringen. Den omstridte medisineringen og det lange oppholdet på Østmarka er også til en viss grad tatt hensyn til.

- Men det dreier seg om en sak der flere klienter er rammet, og det foreligger grove tillitsbrudd, presiserte Schjetne.

Skogrands forsvarer, advokat Rolf Christensen, viste til at samtlige klienter vil få dekket sine tap gjennom forsikringen Skogrand hadde. Han mente også at feilmedisinering og oppholdet på Østmarka må redusere straffen, og antydet at retten bør gjøre deler av dommen betinget.

 
        
            (Foto: RUNE PETTER NESS)

  Foto: RUNE PETTER NESS

 
Gikk du glipp av disse?
 
 
 
 
 
 
På forsiden nå