NRA vil revolusjonere Norge

STORFOSNA: Norsk Republikansk Allianse (NRA) vil avskaffe kongedømmet, erstatte politiske broilere og ta politisk kontroll over norske verdier. Mat og bensin skal bli billigere.

Saken oppdateres.

Av de nye partiene som stiller liste til årets stortingsvalg, er det sør-trønderske initiativet, Norsk Republikansk Allianse, det som skiller seg mest ut. Når partiet innleder sitt valgprogram med å love å revolusjonere det politiske system i Norge, så tar det ikke for hardt i. NRA ønsker nemlig et helt annet Norge enn vi har i dag, og partiet foreslår en rekke radikale endringer i styre og stell. Førstekandidat Erland Skattem fra Storfosna sier at Norge er på feil spor, og at partiet derfor trenger et revolusjonært program.

Kongen passè

- Vi har fått en utvikling med uhemmet frislepp av markedskreftene og et politisk styre i Oslo som er en klikk av noen svært rike mennesker og politiske broilere. Nå må bremsene på og denne utviklingen må dras litt tilbake.

Skattem vil rett og slett at folket skal få igjen makten og styringen, og at norske verdier skal tilbake på nasjonale og lokale hender. Store lokomotiver i næringslivet og offentlig sektor er i ferd med å flagge ut, mener han.

- All verdiskapning skal i hovedsak bevares i de distriktene og regionene hvor verdiskapningen er. Vanlige arbeidsfolk og bønder skal få sjansen til å skaffe seg et levebrød der de bor. Politikerne må også få bedre kontroll over våre største banker.

Den tidligere Sp-mannen Skattem vil at primærnæringene skal få langt bedre rammevilkår enn i dag. Som gammel offiser er han også dypt bekymret for Forsvaret, som han mener ligger tilbake med brukket rygg. Han vil ruste opp Forsvaret og partiet foreslår en fremskutt fly- og kystbase i Sør-Trøndelag.

- Og så vil dere fjerne Kongen?

- Ja, kongedømmet har utspilt sin rolle og vil forsvinne før eller siden. En undersøkelse viser at en fjerdedel av nordmennene mener republikk er en bedre styringsform. Jeg synes det norske kongehuset er blitt en tilfeldig sammensatt familie uten makt. Verre er det at statsministeren og maktapparatet er blitt en del av denne rikmannsklubben. Disse ordensutdelingene er noe tøys, mener Skattem.

NRA er også bekymret for økt innvandring og frykter at norsk kulturarv, idealer og skikker blir utvannet. Partiet foreslår å begrense ytre påvirkning og innvandring.

- Dere er sterkt nasjonalistiske, ønsker økt statlig styring og et sterkt forsvar. Dette minner litt om et visst parti, Skattem?

- Du mener NS? Selv om jeg ikke er enig i alt under rettsoppgjøret sto jeg på rett side. Vi har også en innvandrer blant våre kandidater på listen. Min idelologi er enkel; vi skal bevare respekten for medmennesker, være ærlige, nøkterne, arbeidsomme og vise folkeskikk.

- Hvem skal lede Norge hvis dere får bestemme?

Sans for Putin

- Det skal det norske folk avgjøre. Kall han gjerne jarl eller president, for eksempel etter amerikansk mønster. Stortinget bør imidlertid godkjenne en slik regjering.

- Politiske forbilder?

- Jeg synes den russiske president Putin har gjort en strålende jobb. Jeg har også fått veldig sans for Kåre Willoch. Ellers er den amerikanske bilsjefen Iaccoca mitt store forbilde.

Skattem er svært fornøyd med de andre kandidatene han har fått med på laget. De er både utdannede folk, med solide jobber fra flere distrikt i Trøndelag, og vanlige arbeidsfolk. Partiet fikk rundt 900 underskrifter før de stilte liste, og Skattem sier NRA skal besøke samtlige sørtrønderske kommuner før valget.

- Men har du egentlig noen tro på at dere får inn folk på tinget?

- Jeg håper at vi skal nå ut til velgerne med vårt budskap, så får vi se. Drømmen er å komme på vippen. Uansett jobber vi på sikt og allerede i kommunevalget om to år og neste stortingsvalg tror jeg vi skal få se at vi markerer oss enda mer. Men det blir nok uten meg. Jeg er opptatt av å dra i gang et parti som jeg mener har noe å tilføre det norske samfunnslivet, sier Skattem.

På forsiden nå