Bygdene kan få nettskoler

Elever på små videregående skoler i Sør-Trøndelag kan bli nødt til å følge undervisningen via dataskjermer.

Saken oppdateres.

Den videregående opplæringen i fylket står igjen overfor store utfordringer, denne gangen fra private videregående skoler og en ny, omfattende skolereform.

Det gjør at opplæringssjef Inger Christensen tvinges til å tenke nytt. Ikke minst overfor småskoler som lett kan bli tappet for elever når privatskoler begynner å tilby populære studieretninger.

- Fjernundervisning i distriktet er noe vi ønsker å prøve ut, sier Christensen til Adresseavisen.

Et samarbeid mellom de videregående skolene i Oppdal, Røros og Midtre Gauldal er allerede på trappene.

Via PC-en kan elever i de minste fagene - som ofte teller en håndfull elever på den enkelte skole - møtes og samarbeide over nettet.

- Men en slik undervisningsform må selvsagt kombineres med samlinger og lokal lærerstøtte, understreker Christensen, som sier dette ikke er et sparetiltak.

- Dette handler ikke om innsparing, men hvis vi skal greie å opprettholde små skoler og grupper må vi utbytte ressursene mer effektivt.

De foreløpige planene ble lagt presentert på et ekstraordinært møte for komité for utdanning og velferd i Sør-Trøndelag fylkeskommune torsdag.

Foran et tallrikt publikum orienterte opplæringsdirektøren om en ny og offensiv satsing på den videregående skolen i Sør-Trøndelag.

De fremmøtte på Byåsen videregående skole fikk høre hvordan fylkeskommunen vil møte utfordringene fra Clemet-reformen - det såkalte Kunnskapsløftet - og de nye privatskolene.

I drøftingsforslaget skisserte Christiansen også muligheten for en ny skolestruktur i Trondheim sentrum, som innebærer at de tradisjonsrike midtbyskolene kan bli slått sammen til én juridisk enhet. Dermed kan skolene lettere sy sammen fagtilbud og flytte lærere etter behov.

Et lignende opplegg vurderes også for Ringve og Ladejarlen videregående skoler i Trondheim.

Endelig innstilling i saken oversendes politikerne først 22. november. Lærerne er foreløpig nøktern i sin vurdering av forslagene:

- Christensen stiller betimelige spørsmål i forhold til utfordringene som Kunnskapsløftet og privatskolene stiller oss overfor. Ingen vet hvordan dette vil slå ut, sier fylkesleder Jarle Landro i Utdanningsforbundet.

Han er imidlertid mer skeptisk til nettundervisning for elever som er bosatt i grisgrendte strøk:

- Fjernundervisning er ingen god løsning hvis man skal opprettholde den høye ambisjonen om tilpasset undervisning for den enkelte elev. Det som trengs, er lærerkontakt, sier Landro.

På forsiden nå