Biskop krever gjerde rundt kirkegården

Biskop Finn Wagle tok kirkeverge Thormod Høyen kraftig i skole etter gravskjendingen natt til lørdag. - Vi har bedt om å få opp gjerde med låste porter i lang tid. Nå må dette komme på plass! tordner bispen.

Saken oppdateres.

Biskop Finn Wagle er fortørnet over at kirkegården ikke er sikret på en bedre måte om natten. Lørdag morgen møtte han kirkeverge Thormod Høyen på domkirkegården, og kom med klare krav. - Dette er dypt uverdig! Nå må det komme porter på plass, og området låses av om natten. Vi kan ikke vente lenger, raste biskopen mot kirkevergen, som svarte slik: - Et gjerde vil ikke stoppe slikt hærverk. Vi kan ikke låse oss ute fra denne typen vandalisme, mener kirkevergen, som raskt får svar fra en frustrert Wagle: - Vi må forebygge mot denne typen hærverk! Det trengs en holdningsendring som går ut på at dette området er en kirkegård, med den verdighet området fortjener. Bryter forskriftene Domkirkegården ble i fjor omregulert fra park til kirkegård, og alle kirkegårder skal være forskriftsmessig gjerdet inn. Det har foreløpig ikke skjedd rundt Nidarosdomen. - Gjerdet som står i dag er verken sterkt nok eller verdig dette nasjonalanlegget. Det forfallet vi ser på Domkirkegården i dag innbyr til hærverk, sier biskopen oppgitt. Allerede ved sin bispevisitas til Nidarosdomen i 1999 påpekte Wagle at inngjerding måtte være en prioritert oppgave. - Siden har jeg uttrykt dette tydelig og gjentatte ganger, og jeg må gjenta kritikken med stor tyngde i dag. La oss håpe det nå blir fortgang i arbeidet. Dette er et akutt problem, og kan ikke utsettes til alle andre aspekter av rehabiliteringen av kirkegården er gjort, mener Wagle. Nabo til festområde Biskopen mener det er et problem at kirkegården brukes som et gjennomfartsområde for folk på vei hjem fra fest. I dag er det gjerde rundt storparten av området, men kun vakthold og ekstra sikring natt til 1. mai og 17. mai. Marinen er byens største festområde, og ligger kloss inntil kirkegården. Om kvelden og natten må disse områdene være godt adskilt, argumenterer Wagle. Han mener det på kort sikt må settes opp låste porter om natten. På lang sikt bør gjerdet mot marinen byttes ut med et penere smijernsgjerde, som står i stil med området, mener Wagle. Sterke følelser Kirkevergen sier at alle som er knyttet til kirken er sterkt preget etter hendelsen. - Hvordan reagerte du på utblåsningen fra biskopen? - Det er helt naturlig at det er mye følelser knyttet til en slik sak, svarer kirkeverge Høyen. Han hevder han ikke tolker utblåsningen som kritikk fra biskopen. og fortsetter: - Jeg ser heller på det som en understreking av at vi må forbedre totalovervåkingen i vårmånedene. Videoovervåking? Kirkeverge Thormod Høyen foreslår videoovervåking for å få bukt med de mange hærverkene på kirkegården. - Vi har ikke klart å fakke noen av de som har utført hærverk fire ganger på de siste sju årene. Nå trengs det kanskje videoovervåking i vårmånedene, foreslår Høyen. Han tror ikke et gjerde vil være godt nok. - Gjerdeproblematikken vurderes fortløpende. Det utarbeides nå planer for hele domkirkegården, hvor vi blant annet diskuterer å gjerde inn hele kirkegården. Hvorvidt dette gjennomføres, avhenger blant annet av økonomi. Kostbart hærverk Etter de to forrige tilfellene av hærverk mot Domkirkegården har utgiftene kommet på over 500 000 kroner. Hærverket denne gang, der over 50 gravstøtter er ødelagt, er mer omfattende enn noen gang tidligere. Allerede i dag vil kirkevergen sette i gang arbeidet med å rydde kirkegården, og målet er at de ødelagte gravstøttene skal være fjernet og området ferdig ryddet til 17. mai.

 
På forsiden nå