Anmelder kommunen på grunn av svevestøv

I anleggsområdet Grilstad og Ranheim er det målt 15 ganger høyere verdier for svevestøv enn det som regnes som «svært mye».

Det er hovedsakelig tungtransport på Ranheimsveien i forbindelse med utbygging av blant annet Grilstad Marina som plager beboerne. I dag tok de saken i egne hender. 

Saken oppdateres.

Beboere i området har nå fått nok. I dag tok de kost og såpevann i egne hender og vasket veien mens tungtrafikken ble stående i kø.

– Dette har pågått i over to år. Verken kommunen eller utbyggerne har gjort nok for å hjelpe oss, sier beboer Sverre Marvik.

Barna skrubber

Nora Hauge Husa (8) og Annema Marvik (8) var to av barna som i ettermiddag skrubbet den skitne asfalten.

– Det er veldig mye støv. Jeg får ikke lov til å hoppe så lenge av gangen på trampoline på grunn av støvet, forteller Nora.

– Det er så dårlig luft at det er ekkelt å være ute, sier Annema.

Det er hovedsakelig tungtransport på Ranheimsveien i forbindelse med utbygging av blant annet Grilstad Marina som plager beboerne. Men det er mange involverte parter i denne saken, og flere utbyggere som kjører tungtrafikk og masser forbi boområdet.

– Luftforurensningen har vært påklaget til både hovedutbygger, fylkeskommune og kommune over lang tid, sier Marvik.

Sjokkmåling

Det er iverksatt flere tiltak for renhold og støvdemping, for eksempel å vaske biler og veier og å legge presenning over lasten, men beboerne mener det har liten effekt. Forrige uke ble det gjort en ekstremt høy måling av svevestøv i området. Målingen viste 15 ganger høyere verdier enn det som regnes som «svært mye».

– Da tror jeg kommunen fikk sjokk. Nå er vi i bedre dialog, men det er altfor seint, mener Marvik.

Denne uken leverte beboerne en politianmeldelse mot Trondheim kommune. Miljøsjef Marianne Langedal tar anmeldelsen til etterretning.

– Jeg forstår godt at beboerne på Ranheim ikke er fornøyde med støvsituasjonen. Det er ikke vi heller, sier Langedal.

– Anmeldelsen går på manglende tiltak?

– Det er uoversiktlig med mange aktører i området og vanskelig å dokumentere hvem som bidrar til støvproblemet. Men vi har tatt initiativ til en plan over hva de ulike partene skal bidra med. Etter at det ble målt høye verdier forrige uke, ble det satt inn strakstiltak ved at en aktør intensiverte renholdet, sier hun.

Varslet ikke om måling

Politianmeldelsen går også på manglende varsling om høye verdier av farlig svevestøv.

– Vi ser ikke at vi har en direkte plikt til å varsle, men vi forstår godt at beboerne vil ha info. Vi hadde tenkt til å vente til vi hadde flere målinger på plass, sier Langedal.

– Kunne dere gjort noe annerledes?

– Kanskje kan vi sitte enda tettere på, men det er utbyggers ansvar å overholde regelverket. Vi kan gi pålegg og i ytterste konsekvens dagbøter, men foreløpig har vi sett det som mest hensiktsmessig å få til et samarbeid, sier hun.

– Men dersom det er uvillighet fra utbyggerne til å gjøre flere tiltak i tiden fremover, vil vi helt klart vurdere pålegg og dagbøter, legger hun til.

– Gjør en innsats

Det er mange utbyggere og aktører i sving i området, men Grilstad Marina er en av hovedaktørene.

– Hva gjør dere for å forbedre situasjonen?

– Vi driver renhold flere ganger i uken av den aktuelle veitraseen. De siste ukene har vi hatt renhold to ganger daglig, det vil si at vi koster og spyler veien, sier administrerende direktør Liv Malvik i Grilstad Marina.

Hun sier forholdene kommer til å bedre seg når masseleveransene er over, trolig i løpet av november. 90 prosent er ferdig per i dag.

– Hva tenker dere om at kommunen nå truer med dagbøter?

– Vi gjør en innsats, vi tar naboene og kommunen på alvor. Problemet er at det er mange aktører, sier Malvik.

På forsiden nå