Lian-området skal omreguleres

Trondheim kommune stiller million-fortjeneste i utsikt for beboere på Lian. Ny reguleringsplan kan gi en rekke ulovlig bebodde hytter ny status som bolig.

Saken oppdateres.

Kommunens registrering har avdekket 58 tilfeller av ulovlig bruksendring av hytter til bolig på Lian.

Kan bli lovlige

Etter det Adresseavisen kjenner til, går kvalifiserte tips i retning av at omkring halvparten av dem kan ha en viss sjanse til å bli konvertert til lovlig bolig i forbindelse med utarbeidelse av ny reguleringsplan.Det er primært plasseringen av disse som vil avgjøre ny status.

Plasseringen avgjør

Hytter i områder som på en eller annen måte kan karakteriseres som boligområder, vil ha størst mulighet. Hytter mer grisgrendt plassert, spesielt de som ligger tett opp mot marka, har neppe samme sjanse. Men dette er i dag uvisst.For heldige hytteeiere vil konvertering til lovlig boligstatus kunne bety milliongevinst etter at ny reguleringsplan er på plass, neppe før om tidligst to år.

Debatten i bystyret i går kveld avklarte i liten grad hva det kan ende med på Lian. 56 representanter samlet seg om vedtaket om omregulering på Lian. Flertallet besto av 26 fra Ap, 18 fra Høyre, 10 fra Frp, samt én Demokrat og én fra Miljøpartiet De Gønne.

De som gikk inn for omregulering, ga tydelig beskjed om at ulovlighetsoppfølging skal skje. Ingen skal få ta seg til rette.

Men vedtaket om omregulering spenner bein under administrasjonens mandat om å gå løs på ulovlighetene.

Forskjellsbehandling?

Det juridiske grunnlaget er ikke lenger til stede for at byggesakskontoret kan aksjonere etter at Lian nå skal behandles som en plansak.Dermed er det fare for forskjellsbehandling i forhold til lignende saker andre steder i kommunen der ulovligheter påtales og ulovlig bruksendring bringes til opphør ved at folk må flytte fra sine ulovlig bebodde eiendommer. Det er de mange ulovlige bruksendringene på Lian som gjør saken så vanskelig for politikerne. Saksordfører Arne Byrkjeflot (RV) slo fast at bystyrets vedtak i realiteten er umulig å gjennomføre. Han slo også i hjel myten om kommunens såkalte vinglete praksis:

- Det er ikke riktig at det er blitt tillatt en rekke bruksendringer på Lian. Kun i ett enkelttilfelle har dette skjedd, og egentlig som en saksbehandlingsfeil.

Arbeiderpartiets Bjarne Søreng forsvarte vedtaket og la særlig vekt på at hensikten var å verne marka og hindre videre utbygging. Markas særpreg og karakter skal beholdes. Søreng avviste at Ap opptrer for lemfeldig og ser mellom fingrene på ulovlighetene som er avdekket.

- Ap tillater ingen ulovligheter. De skal vi slå ned på. Det kan bli utkastelser, men neppe i det omfang rådmannen legger opp til. Men vi kaster ikke ut folk for å kaste noen ut, sa Søreng.

- Mangler guts

Senterpartiets Ola Borten Moe sa rett ut at bystyret i går kveld ikke hadde guts til å ta de upopulære og vanskelige valg som man uansett må ta om to år. Borten Moe mente vedtaket mest av alt bar preg av en utsettelse.Lian-beboer Knut Grande var tilfreds med vedtaket.

Han sa at omregulering representerer en utsettelse, men er den eneste måten å få til en varig og rettferdig løsning. Mange av hyttene har vært bebodd i lang tid, lenge før reguleringsplanen av 1985.

Ydmyk beboer

- Vi ser frem til å jobbe sammen med Plankontoret i denne saken for å bevare friluftsinteressene. Jeg er ydmyk i forhold til hva dette kan føre til. Men nå får vi i alle fall en grundig vurdering, sier Grande som har deltatt i reguleringskomiteen i Lian Vel.Et tyvetalls Lian-beboere fulgte spent med da bystyret i går kveld tok stilling til hva som skal skje i området. Det ga ikke bystyret noe klart svar på. En ny reguleringsplan kan være ferdig om et par år.Foto: NILS TOLDNES 

Et tyvetalls Lian-beboere fulgte spent med da bystyret i går kveld tok stilling til hva som skal skje i området. Det ga ikke bystyret noe klart svar på. En ny reguleringsplan kan være ferdig om et par år.Foto: NILS TOLDNES 

På forsiden nå